SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SEVGİ EĞİTİMİ


Creative Commons License

Gülersoy A. E., Yıldırım G.

İksad Yayınevi, Ankara, 2024

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2024
  • Publisher: İksad Yayınevi
  • City: Ankara
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Sevgi, insanoğlunun varoluşundan bu yana hayatımızı şekillendiren, bizi bir arada tutan ve ilişkilerimize anlam katan evrensel bir dil gibidir. Sevgi, birbirimizi anlamamıza bir arada yaşamamıza katkı sağlar. Ailemizde, ilişkilerimizde, işlerimizde ve toplumsal yaşantımızda sevgi, ilişkilerimizi değerli kılar. Bir insanın yaşamındaki en değerli deneyimlerden biri, sevildiğini bilmektir. Sevgi, bir kişinin değerli olduğunu hissettiren büyülü bir dokunuştur. Sevgi, insanlık tarihi boyunca var olan ve her dönemde önemli olan evrensel bir duygudur. Özellikle son yüzyılda yaşanan toplumsal, kültürel, teknolojik ve psikolojik değişim, sevginin algılanışının ve öneminin daha fazla ciddiye alınması gerektiğini göstermektedir. Yaklaşık üç yıl boyunca yerli ve yabancı kaynaklar taranarak şekillenen bu kitap çalışmasında sosyal bilgiler eğitimine, tarihçesine, sosyal bilgiler öğretimindeki yaklaşımlara, değer ve değerler eğitimi yaklaşımlarına, sevgi ve sevgi türlerine, sevgi eğitimi ve bileşenlerine değinilmiştir. Devamında sevgi eğitimi ve sosyal bilgiler ilintisine vurgu yapıldıktan sonra tartışma, sonuç ve önerilere yer verilmiştir. Sevgi ve sevgi eğitiminin öneminin toplum tarafından daha fazla bilinmesi ve benimsenmesi için okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim kurumlarında sevgi eğitimi ayrı bir ders olarak okutulmalı ve bu derste sevginin önemi ile ilgili bilgilere geniş çaplı yer verilmelidir. Bu kitap çalışması Gönül Yıldırım’ın 2023 yılında Prof. Dr. Ali Ekber Gülersoy danışmanlığında Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı kapsamında yürüttüğü “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sevgi Eğitimi” başlıklı yüksek lisans tezinin bir bölümünün düzenlenmiş ve geliştirilmiş halidir. Bu kitabın değerler eğitimi, sevgi eğitimi, sevgi değeri, sevginin birey ve toplum için önemi ile ilgilenen araştırmacılara, eğitimcilere, yöneticilere faydalı olması temennimizdir.