Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim AlanındaTemel Yetkinliklerinin Değerlendirilmesi


GÜNGÖR TAVŞANLI N., GÜROL ARSLAN G., TAŞPINAR A.

İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Dergisi, 2012 (Peer-Reviewed Journal)