1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Tasarısı ile Cumhurbaşkanına Verilmek İstenen ”tecdid-i intihabat Hakkı” Üzerine Yapılan Tartışmalar ve Sonuçları


Türker H.

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.169-185, 2000 (Peer-Reviewed Journal)