Evaluation Of Annexin-A1, Carbonic Anhydrase-1, And Elongation Factor-1 Gamma Levels In Periodontal Diseases


Creative Commons License

Uzun Saylan B. C., Öztürk V. Ö., Atmaca H., Emingil G.

29. Uluslararası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 4 - 06 November 2022, pp.163-164

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.163-164
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The present study aimed to investigate gingival crevicular fluid (GCF) levels of possible novel biomarkers Annexin-A1 (ANX A1), Carbonic anhydrase- 1 (CA I), and Elongation Factor-1 Gamma (EF1-Ɣ) in health along with different periodontal diseases. Material & methods: In total, 80 systemically healthy individuals were included in this study; 20 with periodontitis stage 3 grade B (P-Stage III/B), 20 with periodontitis stage 3 grade C (P-Stage III/C), 19 with gingivitis, and 21 with clinically healthy periodontium (H). Probing depth, clinical attachment level, plaque index, and papillary bleeding index were recorded. GCF ANX A1, CA I and EF1-Ɣ levels were analyzed by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Non-parametrical tests were used for statistical analysis. Results: All clinical parameters were significantly higher in periodontitis patients compared to healthy individuals (p<0.001). PStage III/B, P-Stage III/C, gingivitis and healthy groups had similar GCF ANX A1 and CA I total (p> 0.008). P-Stage III/B and P-Stage III/C had lower EF-1α total amount compared to healthy groups (p< 0.008). The gingivitis group had higher GCF EF1-Ɣ than the P-Stage III/B and healthy groups (p < 0.008). The GCF EF1-Ɣ level was a predictive protein for the diagnosis of gingivitis according to the ROC analysis (sensitivity 100%, specificity 81%, 201 cut-off value). Conclusions: The elevated GCF EF1-Ɣ levels in gingivitis imply that EF1-Ɣ may be associated with gingival inflammation. GCF EF1-Ɣ levels showed good diagnostic values, therefore may be useful to discriminate periodontitis from gingivitis and periodontal health. Further studies are needed to elucidate the role of these molecules in the pathogenesis of the periodontal disease. Keywords: gingival crevicular fluid , periodontitis, gingivitis 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, olası yeni biomarkırların Annexin-A1 (ANX A1), Karbonik anhidraz-1 (CA I) ve Elongasyon Faktör-1 Gamma (EF1-Ɣ)'nın dişeti oluğu sıvısı (DOS) düzeylerini sağlıklı ve farklı periodontal hastalıklar ile birlikte araştırmaktır. Gereç ve yöntemler: Çalışmaya sistemik olarak sağlıklı 20'si periodontitis evre 3 derece B (P-Evre III/B), 20'si periodontitis evre 3 derece C (P-Evre III/C), 19'u gingivitis ve 21'i klinik olarak sağlıklı periodonsiyum olmak üzere toplam 80 birey dahil edildi. Sondlanan cep derinliği, klinik ataçman düzeyi, plak indeksi ve papiller kanama indeksi kaydedildi. DOS ANX A1, CA I ve EF1-Ɣ seviyeleri enzime bağlı immünosorbent tahlili (ELISA) ile analiz edildi. İstatistiksel analiz için non parametrik testler kullanıldı. Bulgular: Periodontitis hastalarında tüm klinik parametreler sağlıklı bireylere göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.001). P-Evre III/B, P-Evre III/C, gingivitis ve sağlıklı gruplar benzer DOS ANXA1 ve CAI total miktarına sahipti (p>0.008). P-Evre III/B ve P-Evre III/C, sağlıklı gruplara göre daha düşük EF1-Ɣ total miktarına sahipti (p<0.008). Gingivitis grubunda, P-Evre III/B ve sağlıklı gruplardan daha yüksek DOS EF1-Ɣ vardı (p < 0.008). DOS EF-1α düzeyi, ROC analizine göre gingivitis tanısı için öngörülebilir bir proteindi (duyarlılık% 100, özgüllük% 81, 201 kesme değeri). Sonuçlar: Gingivitiste yüksek DOS EF1-Ɣ seviyeleri, EF1-Ɣ 'nın dişeti iltihabı ile ilişkili olabileceği anlamına gelebilir. DOS EF1-Ɣ seviyeleri iyi tanısal değerler göstermiştir; böylece periodontitisi gingivitis ve periodontal sağlıktan ayırt etmek için faydalı olabilir. Bu moleküllerin periodontal hastalık patogenezindeki rolünü aydınlatmak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: dişeti oluğu sıvısı, periodontitis, gingivitis