The Role of The Izmir State Conservatory in the Processof Institutionalisation of Instrument Making


Creative Commons License

Güler M. U.

13. Hisarlı Ahmet Sepozyumu, Kütahya, Turkey, 8 - 11 June 2023, pp.121-122

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kütahya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.121-122
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

One of the effects of the republican reforms in the art of music was the building of a structure for the production of the necessary instruments for the performance of music. For this purpose, an expert named Heinz Schafrad from Germany was invited to Ankara State Conservatory. The structure that Schafrad built there and the students he trained formed the basis of the instrument making education that would take place in higher education in the following years.

It is thought that the second school opened after the closure of the instrument making department in Ankara was the Turkish Music State Conservatory Instrument Making Department, which would later be a part of Istanbul Technical University (ITU). The fact that the founders of the instrument making departments, of Ege University Turkish Music State Conservatory (openen in 1989) and the Anadolu University State Conservatory (opened in 2000), were composed of graduates of ITU, must have strengthened this idea.

Although it is not included in most of the studies describing the instrument making schools in Turkey, there is an Musical Instrument Repair And Making Program as an art major, under the Music Department in the academic scheme of Dokuz Eylül University State Conservatory. It is seen that this department, whose foundations were laid in 1966, accepted its first students in 1978. Despite the fact that wind and string instrument repairing branches are included in its structure, the school, which only provides education in the field of Piano Repair and Construction, admitted students until 2002, albeit intermittently, and constructed two pianos in its workshops.

Cumhuriyet reformlarının müzik sanatında görülen etkilerinden biri de müziğin icrası için gerekli araçların üretimine yönelik bir yapının oluşturulmasıdır. Bu amaçla Almanya’dan Heinz Schaffrath adında bir uzman Ankara Devlet Konservatuvarına davet edilmiştir. Schaffrath’ın burada oluşturduğu yapı ve yetiştirdiği öğrenciler daha sonraki yıllarda yüksek öğretimde yer alacak olan çalgı yapım eğitiminin temelini oluşturmuştur.

Ankara’daki çalgı yapım bölümünün kapanmasından sonra açılan ikinci okulun, sonradan İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlanacak olan Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Enstrüman Yapım Bölümü olduğu düşünülür. 1989 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ve 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında açılan çalgı yapım bölümlerinin kurucularının İTÜ’den mezun isimlerden oluşması bu düşünceyi güçlendirmiş olmalıdır.

Türkiye’deki çalgı yapım okullarını anlatan çalışmaların pek çoğunda yer almamasına karşın, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademik şemasında Müzik Bölümüne bağlı anasanat dalı olarak bir Çalgı Onarımı Yapımı bölümü bulunmaktadır. Temellerinin 1966 yılında atıldığını tespit ettiğimiz bu bölümün ilk olarak 1978 yılında öğrenci aldığı görülür. Üfleme ve Yaylı Çalgılar Onarımı Yapımı sanat dalları olmasına karşın yalnızca Piyano Onarımı ve Yapımı alanında eğitim veren okul aralıklı da olsa 2002 yılına kadar öğrenci almış ve atölyelerinde iki adet de piyano üretmiştir.