Yüksek risk grubunda olan sağlık çalışanlarında viral hepatit A, B, C seroprevalansı


KÖSE Ş., akkoçlu g.

X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 15 - 19 October 2001

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No