MİYOKARD PERFÜZYON SPECT ve PET ÇALIŞMALARINDA RADYASYON MARUZİYETİ Diğer Tanısal Tetkikler İle Karşılaştırmalı Sonuçlar


TAŞÇI C., UYSAL B., ÇAPA KAYA G.

2015

  • Publication Type: Expert Report
  • Publication Date: 2015
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes