Maps Banned During the Period of Abdulhamit II


Creative Commons License

KERİMOĞLU H. T.

Vakanüvis Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi (Online), vol.8, no.1, pp.528-570, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Maps play a significant role in nationalist movements as they serve both as a representation of the homeland and a tool for conveying political messages. In response to the rising nationalist movements in the 19th century, the Ottoman Empire took measures to regulate maps. During the reign of Abdülhamit II, many maps were prohibited from publication or entry into the country. The administration of Abdülhamit II specifically banned maps that contained separatist messages or posed a threat to the sovereignty of the Ottoman Empire. The majority of these prohibited maps pertained to Macedonia, Crete, or Armenia. Additionally, the unauthorized mapping of the Ottoman Empire was restricted. This article explores the maps that were banned during the reign of Abdülhamit II.
Haritalar, milliyetçi hareketler açısından büyük öneme sahiptir. Çünkü haritalar hem vatanın temsilini sağlar hem de siyasî mesaj içerirler. 19. yüzyılda birçok milliyetçi hareketle karşı karşıya kalan Osmanlı Devleti, haritalarla ilgili önlemler almıştır. Özellikle II. Abdülhamit döneminde birçok haritanın yayınlanması veya ülkeye girişi engellenmiştir. II. Abdülhamit yönetimi, ayrılıkçı mesajlar içeren veya Osmanlı Devleti’nin egemenliğine tehdit oluşturan haritaları yasaklamıştır. Yasaklanan haritaların önemli bir bölümü Makedonya, Girit veya Ermenistan ile ilgilidir. Ayrıca II. Abdülhamit yönetimi, Osmanlı ülkesiyle ilgili izinsiz harita çıkarılmasını da engellemiştir. Bu makalede II. Abdülhamit döneminde yasaklanan haritalar incelenmektedir.