“Türk Yavrularına Yurt Bilgisi” Kitabında Kadın


Creative Commons License

Şahin M., Yılmaz U., Kaya E., Taşdelen A.

International Journal of Human Sciences, vol.19, no.4, pp.657-668, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 4
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: International Journal of Human Sciences
  • Page Numbers: pp.657-668
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this research is to examine the image of women in “The Civics Book for Turkish Children”, which was written for the fifth grade civics course of primary school and taught since the academic year 1931-1932. This study has a qualitative research model. The data were collected through document review and analyzed using content analysis. The book was examined with the document analysis technique and all the images related towomanwere noted in both the texts and images and marked by coloring on the screen. In the second reading, meticulous encodings were made and expressions with temporary theme names were classified according to their similarities, adhering to their essence. The form of expression of each content was concluded with the decision of four researchers. At this stage, direct phrases appropriate to each of the themes were determined in order to further elaborate on or support the theme. In the texts and visuals of the textbookThe Civics Book for Turkish Children”, the image of women was shaped according to the social and political structure of the period, and an attempt was made to reflect the role of women in the atmosphere of that period. This situation has parallels with the evaluation results encountered in the research literature related to textbooks and children's books. 

Bu araştırmanın amacı ilkokul beşinci sınıf yurt bilgisi dersleri için yazılmış ve 1931-1932 öğretim yılından itibaren beşinci sınıflarda okutulmuş olan “Türk Yavrularına Yurt Bilgisi” kitabında kadın imgesini incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler doküman incelemesi yoluyla toplanmış ve içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Kitap doküman analizi tekniği ile incelenmiş ve “kadın” ile ilgili tüm görseller hem metinlerde hem de görsellerde not edilmiş ve ekranda renklendirilerek işaretlenmiştir. İkinci okumada titizlikle kodlamalar yapılmış ve özlerine bağlı kalarak benzerliklerine göre geçici tema adlarına sahip ifadeler sınıflandırılmıştır. Her bir içeriğin ifade biçimi dört araştırmacının kararı ile sonuçlandırılmıştır. Bu aşamada, temayı daha da detaylandırmak veya desteklemek için temaların her birine uygun doğrudan ifadeler belirlenmiştir. “Türk Çocukları için Yurttaşlık Kitabı” ders kitabının metin ve görsellerinde kadın imajı dönemin sosyal ve politik yapısına göre şekillenmiş ve o dönemin atmosferinde kadının rolünü yansıtmaya çalışılmıştır. Bu durum ders kitapları ve çocuk kitapları ile ilgili araştırma literatüründe karşılaşılan değerlendirme sonuçlarıyla paraleldir.