EVALUATION OF STRUCTURAL FUNDS AND FINANCIAL ASSISTANCE OF THE EU IN VIEW OF EASTERN ENLARGEMENT


Creative Commons License

Çilingir S.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.39-64, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

One of the main instruments used by the EU in providing economic and social cohesion within its borders and conducting relations with the rest of the world, is financial support. This study presents a general evaluation of structural funds within the EU and its financial assistance to its outside world. The study focuses on the 2004 enlargement, which is the most profound phase of Eastern enlargement, and on the 2000-2006 budget period which corresponds to this accession phase.

Avrupa Birliği’nin Avrupa içinde ekonomik ve sosyal uyumu sağlamada ve yakın çevresi başta olmak üzere dünyanın geri kalanıyla ilişki yürütmede kullandığı en önemli araçlardan biri mali yardımlardır. Bu çalışma, AB içine yönelik yapısal fonlar ile AB dışına yönelik mali yardımların genel bir değerlendirmesini sunmaktadır. Çalışma, AB’nin katılım öncesi ve sonrasında mali desteğe yönelik yaklaşımını en çok etkileyen konu olarak Doğu genişlemesinin en büyük aşaması olan 2004 genişlemesine ve katılım dönemini kapsayan 2000-2006 bütçe dönemine ağırlık vermektedir