Over Kistlerinin Transvajinal Yolla Basit Drenaji: Klinik Deneyimlerimiz


Güney M., Cunyeli İ., Kaplan Ö., Mungan M. T.

Kadın Doğum Dergisi, vol.10, no.3, pp.2467-2471, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 3
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Kadın Doğum Dergisi
  • Page Numbers: pp.2467-2471
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Amaç: Ultrasonografi’nin (US) kullanımı ile hastalarda asemptomatik ovaryan kistlerin tanısı daha kolaylaşmıştır. Tedavide birçok alternatif vardır. Çalışmamızda Transvaginal US eşliğinde aspirasyon yapılan basit over kistlerinin sonuçları incelenmiştir. Yontemler: Kliniğimize başvuran hastalarda ovaryan kist tanısı konulan 44 hasta çalışmaya dahil edildi. Bulgular: 44 hastadan 21 hastaya tanı anında kist aspirasyonu uygulandı. Kalan 23’ü direkt aspirasyondan önce, ilk seçenek olarak basit izlemi tercih ettiler. Bunların 3’ünde spontan gerileme gözlendi. Çalışmamızda takip edilen kistlerin ortalama çapı 5.2±1,7 cm olarak bulundu. Ayrıca, 41 hastanın %65,8’de over kistinin tekrarlamadığı, sadece %26.8’de kistlerin tekrarladığı görüldü. Takip sırasında 5 hastada (%45.4) ovaryan kistinin tekrar oluştuğu gözlendi. Sonuç olarak tüm hastaların %14.6’sında laparoskopi gereksinimi oldu. Sonuç: Son dönemlerde transvajinal ultrason eşliğinde transvajinal kist aspirasyonu, maliyet, morbidite ve mortalitede de ciddi azalma sağlaması nedeniyle güvenilir bir alternatiftir. Anahtar Kelimeler: basit over kisti, ince iğne aspirasyonu, transvajinal. ABSTRACT Objectıve: With the use of the ultrasonography, the diagnosis of asympthomatic ovarian cysts is easier now. There are many alternative treatments for ovarian cysts. In this study the results of the simple ovarian cysts which were performed transvaginal aspiration accompained by ultrasound were evaluated. Methods: Fourty four patients who applied to our clinic with ovarian cysts diagnosis were included in our study. Results: Cyst aspiration was performed to 21 of 44 patients at the diagnose. The remaning 23 patients preferred expectant management before aspiration treatment. Spontan regression was seen in three of which cases. The average diameter of cysts which are fallowed in our study was founded as 5.2±1,7 cm. Also, no relapse was seen in 65.8 percent of 41 patients and relapse was only seen in 26.8 percent of 41 patients. During the monitoring period it was observed that in 5 cases (45.4 percent) relapse was seen after a second aspiration. Finally, laparoscopy was required for 14.6 percent of all patients. Conclusıon: Recently, ultrasound guided transvaginal cyst aspiration is a reliable alternative because it enables a serious reduction in the costs, morbidity and mortality rate. Key words: simple over cyst, fine needle aspiration, transvaginal