The Occuring Codes in Female Fashion and the Changes in Silhouettes in Terms of Figure with Ideal Body Image


Creative Commons License

Demir Parlak S.

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.75, pp.881-895, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 75
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.7816/ulakbilge-10-75-06
  • Journal Name: Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, MLA - Modern Language Association Database, Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.881-895
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Throughout the historical process, the woman faced with the problematique of existing in society with her body rather than her personal traits. While the clothing fashion guided woman through this problematique, with an implicit oppression, it created an image that requires changes in woman’s body in terms of figure. By nature, fashion has been a part of a movement that prioritises constant innovation and change, and it has turned the woman into the permanent representative of this process with the body images that ensure the continuity of consumption. Thus, the content of this research became the ideal silhouettes for female body; the historical process regarded as the beginning of the system was analysed briefly and it was aimed to study the codes that formed based on the contemporary clothing fashion. This study was prepared with qualitative methods and body image was analysed with descriptive and analytical approaches. Body image-oriented policies -formed by social dynamics and practices in terms of fashion- formed the conceptual basis of the study and the prominent female silhouettes in clothing fashion were analysed with visuals. In the light of this study, it was seen that while the regarded-as-classic female silhouettes of the fashion were shaped with the codes and the oppressive nature of the traditional society, modern female silhouettes are shaped by being coded with ideal sizes projected by both the social values and the consumption culture.

Kadın, tarihsel süreçte kişisel özelliklerinden daha çok bedeni ile toplumda var olma sorunsalıyla karşı karşıya kalmıştır. Giyim modası kadına bu sorunsalda kılavuzluk etmiş, bunu yaparken de örtük bir baskıyla bedeninde biçimsel değişiklikleri zorunlu kılan bir algı yaratmıştır. Moda yapısı gereği sürekli yenilik ve değişimi önceleyen bir devinim içerisinde yer almış, tüketimin devamlılığını sağlayan beden imgeleri ile özellikle kadınları bu sürecin daimî temsilcileri yapmıştır. Buradan hareketle çalışmanın sınırlıkları kadın bedenine yönelik ideal silüetler olmuş, moda sistemin başlangıcı sayılan tarihsel süreç kısaca irdelenmiş ve çağdaş giyim modası esas alınarak oluşan kodların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma nitel yöntemle hazırlanmış, betimleyici ve yorumlayıcı bir yaklaşım izlenerek öncelikle beden algısı ele alınmıştır. Çalışmanın, kavramsal çatısını, moda düzleminde toplumsal dinamikler ve pratikler doğrultusunda oluşan beden algısına yönelik politikalar oluşturmuş, giyim modasında öne çıkan kadın silüetlerinin analizleri görsellerle desteklenerek yapılmıştır. Bu çalışmayla birlikte, modanın klasik olarak adlandırılan kadın silüetleri, geleneksel toplumun baskıcı yapısı ve kodlamaları ile biçimlenirken modern kadın silüetleri ise hem toplumsal değerler hem de tüketim kültürünün öngördüğü ideal ölçütlerle kodlanarak biçimlendiği görülmüştür.