ÖTEKİLİĞİN HİYERARŞİK HALLERİ: KORKU RUHU KEMİRİR FİLMİNDE MADUNLARIN DİRENİŞİ


AŞKAN H., AKBULUT Ö.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.7, no.2, pp.220-234, 2022 (Peer-Reviewed Journal)