Multipl skleroz hastalarında gövde fleksör kas kuvvetinin yürüme,denge ve düşme ile ilişkis


ABASIYANIK Z., ERTEKİN Ö., KAHRAMAN T., ÖZAKBAŞ S.

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.29, no.2, 2018 (Scopus)