Stadyum Yer Seçimi Kararlarına Taraftar Tepkileri


Tezcan S., Atay Kaya İ.

Erasmus International Academic Research Symposium on Science, Engineering and Architecture Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.61

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.61
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Kentlerdeki büyük alan kullanımı gerektiren havalimanı, spor tesisleri, toplu konut projeleri gibi kararların yer seçiminde planlamanın ön göremediği sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle çok paydaşlı olan projelerde çeşitli grupların çıkarları doğrultusunda tepkiler verdiği görülmektedir. Stadyumlar yer seçim kararlarına tepkiler gösteren taraftar grupları da bunun öne çıkan örneklerindendir. Kimi zaman yeni bir stadyumun yapılmasında kimi zaman da var olan stadyumun yer değiştirmesinde taraftar gruplarının protestoları gündeme gelmektedir. Bu çalışma, Türkiye’deki futbol kulüplerinin stadyum kararlarına verdiği tepkiler üzerinden örnekler inceleyerek kentteki kararlarda kullanıcı görüşlerini tartışmayı amaçlamaktadır. Araştırmada planlamada katılım ve stadyumların yer seçimi kriterleri hakkında literatür taraması ve taraftar tepkilerini ortaya koymak için medya araştırması yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, bu tür makro ölçekli kararlarda plancıların kamu yararı ve yatırımcıların rant için taraf olduğu yer seçimi süreçlerinde kullanıcılar erişim, konfor ve anı değeri konularını dile getirmektedir. Bu çalışmanın çeşitli aktör görüşlerinin dikkate alınması konusundaki vurgusu ile planlama sürecindeki çatışmalarla ilgili literatüre ve taraftarların önceliklerini ortaya çıkarması ile de stadyum yer seçimindeki karar vericilere katkı ve bilgi sağlaması hedeflenmektedir.