Özdüzenleme stratejileri ve başarı ve başarısızlık yüklemeleri arasındaki ilişkiler


ÖZKAL N., SUCUOĞLU H.

TURKISH STUDIES - EDUCATIONAL SCIENCES, vol.8, no.12, pp.1183-1199, 2013 (Peer-Reviewed Journal)