Ölüm nedeninde hekim hatası araştırılması hususunda


Kavukçu S.

İzmir Kiraz Savcılığı , pp.4, İzmir, 2022

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2022
  • City: İzmir
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Otopsi raporu sonucu, otopsi bulguları ile uyumlu değildir.

 

Ali Efe Yılmazer otopsi ve ölü muayene raporundaki bulgular ile birlikte ve anne-baba beyanında bulunan “burundan kanama gelerek öldüğü”  ifadeleri birleştirildiğinde akciğer içine kanama nedeni ile ölmüş olabilir. Bu patoloji de “ani bebek ölümüne” yol açabilir.

 

Kiraz Devlet Hastanesi’nin 28.06.2021 tarihli epikrizine göre Ali Efe YILMAZER “exitus duhul” olarak hastaneye ulaşmıştır. Bu aşamada herhangi bir hekim kusuru ayırt edilmemiştir.

 

Hastayı bir gün önce  acil serviste değerlendiren Dr. Aydın Özkul’un ayrıntılı fizik muayene yapmamış olması yada fizik muayene yapmasına rağmen bulguları kayıt etmemesi söz konusudur. Hasta kayıtlarında  solunum, dolaşım sistemi gibi ayrıntılı muayene bulguları mevcut değildir. Bu durum hastanın muayenesinde ya da kayıtların tutulmasında özensizliği göstermektedir.

Ancak hastanın o aşamada ölümcül akciğer kanamasını düşündürecek bir tablo ile başvurmadığı anlaşılmaktadır. 

Hastanın hastaneden ayrılması sonrasında ertesi gün saat 14:00’te burnundan kan gelmesine kadar solunum sıkıntısı, morarma ya da başka bir yakınması olduğundan bahsedilmemektedir. Bu süre içinde aile, herhangi bir yakınma ile bir çocuk sağlığı ve hastalıkları  hekimine de başvurmamıştır. Bu durum, akciğer içine kanama ve “ani bebek ölümü” olasılığını akla getirmektedir. Bu hastalıkta tüm yaklaşımlar uygun yapılsa da, hastanın hastalığının seyri kötü olduğundan,  exitus oranı yüksektir.

Hastayı acil serviste değerlendiren Dr. Aydın Özkul’un hatası sonucu, hasta Ali Efe Yılmazer’in  exitus olduğunu kanıtlayan kesin bir  bulgu tespit edilememiştir.

              Tıbbi görüş ve kanaatimi içeren raporumu takdirlerinize arz ederim.  21.04.2022