İndüksiyon Kemoterapisi Sırasında Nötropenik Enterokolit ve Çekum Perforasyonu Gelişen Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı Bir Olgu


Creative Commons License

Kızmazoğlu D.

in: Olgularla Akut Lösemiler, Namık Yaşar özbek,Adalet Meral Güneş,Hale Ören,Neşe Yaralı, Editor, Galenos Yayın Evi, İstanbul, pp.227-229, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Galenos Yayın Evi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.227-229
  • Editors: Namık Yaşar özbek,Adalet Meral Güneş,Hale Ören,Neşe Yaralı, Editor
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Akut lenfoblastik lösemi (ALL), en sık görülen çocukluk çağı kanseridir. ALL sıklığı <15 yaş için %25,5’tir.

Lösemilerde sağkalım, tedavi ve destekleyici bakımdaki gelişmeler ile %90’lara ulaşmıştır (1).

Yüksek sağkalım oranlarına karşın, yoğun tedavi protokolleri sebebi ile erken ve geç dönemde tedavi ilişkili

ciddi yan etkiler görülmektedir (2). Tiflit; karın ağrısı, ateş, batın distansiyonu ile bulgu veren, genellikle

ilioçekal bölgenin etkilendiği akut nötropenik enterokolit tablosudur. İleri evre hastalıkta perforasyon

görülebilmektedir. Bu komplikasyonun mortalitesi %50’nin üzerindedir (3).

Burada ALL tanılı bir olguda, indüksiyon tedavisi alırken nötropenik dönemde görülen tiflit ve buna sekonder

gelişen çekum perforasyonu tablosu sunulmuştur. Hastadan yazılı onam ve izin alınmıştır.