Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıkların Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Mevzuatı Kapsamında Değerlendirilmesi


GÖNEN S., AKÇA N.

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)