Üstün Yetenekli BİLSEM Öğrencilerine Yönelik Fizik Alanında Eleştirel Düşünme Becerileri Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Demircioğlu S., Sezgin Selçuk G.

III. ULUSLARARASI BİLİM, EĞİTİM, SANAT ve TEKNOLOJİ SEMPOZYUMU, 23 - 25 September 2022, pp.260-267

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.260-267
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alan üstün yetenekli öğrencilerin fizik alanında eleştirel düşünme becerilerini ölçmeye yönelik, geçerlik ve güvenirliği kanıtlanmış bir ölçme aracı geliştirmektir. Alanyazında eleştirel düşünme becerileri üzerine birçok çalışma olmasına rağmen üstün yetenekli öğrencilerle yapılan çalışmaların sayısı azdır. Ayrıca alanyazında üstün yetenekli öğrencilerin fizik eğitiminde eleştirel düşünme becerilerini ölçmeye yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Araştırmada, ölçme aracı olarak “Eleştirel Düşünme Ölçeği (EDÖ)” kullanılmıştır. İlgili alan yazın taraması ve öğrencilerle birebir görüşmeler yoluyla geliştirilen ölçeğin geçerlik (kapsam ve görünüş geçerliliği) ve güvenirlik çalışması (test ve madde analizleri) yapılmıştır. Toplam 72 maddeden ve 6 alt bölümden oluşan EDÖ hazırlandıktan sonra ölçeğin kapsam ve görünüş geçerliliğini test etmek amacıyla fizik eğitimi alanında uzmanlaşmış dört öğretim üyesi tarafından kontrol edilmiştir. Uzman görüşleri doğrultusunda ölçek maddelerinin tamamının uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Test/Ölçek, güvenirlik çalışmaları amacıyla İzmir ilinde bulunan Narlıdere Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi, Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi, Bornova Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi ve Çiğli-Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi’nde Özel Yetenekleri Geliştirme (ÖYG) Programına devam etmekte olan 11-14 yaş arası toplam 115 öğrenciye uygulanmıştır. Veriler 2019–2020 akademik yılının güz döneminde toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır. EDÖ’nin alt ölçekleri ayrı ayrı analiz edilmiştir. Analizler sonucunda ölçekten 11 madde çıkarılıp, geriye kalan madde sayısı 61 olmuştur.