Cebirsel Genelleme Yapmayı Destekleyen Etkinliklerin 7. SınıfÖğrencilerinin Genelleme Yapma Becerilerini Şekillendirmedeki Rolü


GÖKÇE R., YEŞİLDERE İMRE S.

Gaziantep Üniversitesi SosyalBilimler Dergisi, vol.16, no.1, 2017 (Peer-Reviewed Journal)