İzmir Limanı ve İzmir Limanındaki Liman Hizmetlerinin Hukuki Statüsü


KUTLU GÜRSEL M., KUBİLAY H.

II. Özel Hukuk ve Anayasa mahkemesi Kararları Sempozyumu Bildirileri A.Ü. Hukuk Fak, BATIDER, pp.92-109, 2004 (Peer-Reviewed Journal)