A Real Environment Based Virtual Reality Psychosocial Treatment May Help Patients with Schizophrenia to Increase Social Functioning: A Preliminary Study.


Creative Commons License

Hoşgelen E. I., Kartelli F., Berger M., Erinç S., Yerlikaya D., Özbek Y., ...More

Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, vol.34, no.4, pp.244-253, 2023 (SSCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 4
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.5080/u27046
  • Journal Name: Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), MEDLINE, Psycinfo
  • Page Numbers: pp.244-253
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: SG (Sanal Gerçeklik), psikiyatrik hastalıklarda kullanılan yeni bir teknolojidir. Çalışmanın amacı, gerçek-ortam-temelli SG Psikososyal Tedavi Programı’nın (PTP) şizofrenide psikososyal işlevsellik ve belirtiler üzerindeki etkisini araştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Şizofreni Polikliniğine başvuran ve DSM-V tanı ölçütlerine göre şizofreni tanısını karşılayan yedi şizofreni hastası dahil edildi. Psikososyal işlevsellik düzeyi BSP (Bireysel ve Sosyal Performans Ölçeği), pozitif ve negatif belirti şiddeti PANSS (Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği) ve sosyal beceriler SBKL (Sosyal Beceri Kontrol Listesi) ile değerlendirildi. SGPTP toplam 10 seans ve haftada iki defa beş hafta süreyle sürdürüldü. Bu çalışmada şizofreni hastaları için SG aracılığı ile PTP geliştirildi. Seanslar kafe, pazar, market, toplu taşıma araçları gibi sosyal etkileşim bileşenlerini içeren farklı gerçek sanal ortam içeriklerinden oluşturuldu. Bulgular: SG uygulamasının öncesi ve sonrası BSP puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık saptandı (p=0,018). Hastalar SG’nin sürükleyici özelliği nedeniyle uygulama sırasında taşıt tutması belirtisi bildirmedi. SG-PTP sonrası PANSS toplam ve PANSS alt ölçek puanlarında anlamlı bir değişiklik saptanmadı. Sonuç: Bu ön çalışmada, gerçek-ortam-temelli SG-PTP uygulamasının şizofreni hastalarının sosyal becerilerini geliştirmek için uygun olduğunu saptadık. Yakın gelecekte SG aracılığıyla bilişsel iyileştirme programları ve psikososyal işlevsellik terapileri yürütülebilir. SG hastaların belirtileri ve günlük yaşam zorluklarıyla baş etmesine yardımcı olabilir. Anahtar Sözcükler: Şizofreni, psikososyal işlevsellik, sanal gerçeklik, pozitif belirtiler, negatif belirtiler