KAMU TERCİHİ PERSPEKTİFİNDEN OYUN TEORİSİ


AKTAN C., BAHÇE A. B.

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 2013 (Peer-Reviewed Journal)