Fârâbî’nin Kitâbu’l-Mille Adlı Eserinin Takdim ve Çevirisi


TOKTAŞ F.

Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, no.12, pp.247-273, 2002 (Peer-Reviewed Journal)