Otosklerozda Temporal Bilgisayarlı Tomografinin Rolü


Olgun Y., Öncül E. C., Barış M. M., Güneri E. A.

10.Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi, 12. Koklear İmplantasyon Odyoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 06 May 2023, pp.67

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.67
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Otosklerozun kesin tanısı cerrahi olarak konulsa da temporal bilgisayarlı tomografi (BT) otosklerozu taklit edebilecek durumların tanısında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı otoskleroz ön tanısı ile temporal tomografi çekilen hastaların radyolojik bulgularını değerlendirmektir.

Gereç Yöntem: 2010-2022 yılları arasında otoskleroz ön tanısı ile eksploratif timpanotomi ve stapedotomi planlanan hastaların temporal BT'leri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Bu tarihler arasında 147 hastaya 163 stapedotomi uygulandı. BT ile 84 hastada otosklerotik odaklar gösterilebilirken, 63 hastanın BT incelemeleri normal olarak rapor edildi. Cerrahi olarak otosklerozu kanıtlanmış bu hastaların 6'sında eş zamanlı olarak superior semisirküler kanal dehissansı gözlendi. Bu hastaların 4'ünde dehisans bilateral iken, 2'sinde unilateraldi. Ameliyat sonrası bilateral dehissansı olan bir hastanın bir kulağı dışında tüm hastalarda hava-kemik aralığının kapandığı gözlendi. İki farklı hastada yüksek juguler bulbus ve fasiyal sinir kanal dehissansı gözlendi. Ayrıca otoskleroz ön tanısı ile BT çekilen 2 hastada malleus başı attik bölgesinde fikse olarak görüldü ve ameliyat edildi.

Sonuç: Temporal BT otosklerozu taklit edebilecek diğer patolojilerin ayrımında büyük önem taşımaktadır. Ameliyat sırasında karşılaşılabilecek fasiyal sinir kanal dehissansı veya yüksek juguler bulbus gibi nörovasküler anomalileri öngörmede de faydalı bir araçtır.