Tüberküloz meninjitte beyin-omirilik sıvısında adenozin deaminaz aktivitesi


Örmen B., Örmen M., Türker N., Coşkun N. A., Önvural B., Kaptan F., ...More

İnfeksiyon Dergisi, vol.19, no.4, pp.415-418, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 4
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: İnfeksiyon Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.415-418
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

uberculous meningitis is the most severe form of tuberculosis. Because of high morbidity and mortality rates, early diagnosis and treatment are very important. For diagnosis of tuberculous meningitis there is requirement for rapid laboratory tests with high sensitivity. For this purpose, in this study the contribution of cerebrospinal fluid (CSF) Adenosine Deaminase (ADA) activity measurement to the diagnosis of tuberculous meningitis was evaluated. Twenty suspected tuberculous meningitis cases and 20 control cases were taken into the study. Cerebrospinal fluid ADA measurements were 16.02 + 10.95 U/L and 2.30 + 1.27 U/L in these two groups, respectively. In the suspected tuberculous meningitis group CSF ADA activity was significantly higher than the control group (p= 0.000). Specifity and sensitivity of the CSF ADA levels were calculated for different cut-off values. As conclusion, measurement of CSF ADA activity was found to be helpful in the diagnosis of tuberculous meningitis.
überküloz meninjit; tüberkülozun en ağır klinik şeklidir. Mortalite ve sekel oranlarının yüksek olması nedeniyle hastalığın erken tanı ve tedavisi çok önemlidir. Tüberküloz meninjit tanısında hızlı sonuç veren ve duyarlılığı yüksek testlere gereksinim vardır. Bu amaçla, bu çalışmada; tüberküloz meninjitli olguların beyin-omurilik sıvısı (BOS)'nda Adenozin Deaminaz (ADA) aktivitesi ölçümünün tanıya katkısı değerlendirildi. Çalışmaya 20 tüberküloz meninjit öntanılı olgu ve 20 kontrol olgusu alındı. Beyin-omurilik sıvısı ADA aktivitesi bu iki grupta sırasıyla 16.02 + 10.95 U/L ve 2.30 + 1.27 U/L olarak saptandı. Tüberküloz meninjit öntanılı grupta BOS ADA aktivitesi kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p= 0.000). Farklı cut-off değerlerine göre BOS ADA düzeylerinin özgüllüğü ve duyarlılığı hesaplandı. Sonuç olarak; BOS'ta ADA ölçümünün, tüberküloz meninjitin ayırıcı tanısında destekleyici bir test olduğu saptandı.