Adenomyozis; Tanı, Klinik bulgular ve tedavinin Güncel Yaklaşımları


Akdöner A., Ertan B., Yavuz O., Bilicen E., Çağlıyan E.

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery, vol.6, no.1, pp.135-141, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Adenomyozis, endometriyal bez ve/veya stromanın hiperplastik ve hipertrofik myometriyum içinde bulunmasıdır. Histopatolojik olarak, diffüz ve fokal(adenomyoma) olmak üzere iki ana tipi vardır. Patogenezde junctional zonun anahtar rol oynadığı düşünülmektedir. Risk faktörleri net olmamakla birlikte perimenopozal ve multiparöz kadınlarda daha sık saptanmaktadır. Adenomyozisli hastaların 1/3’ü asemptomatiktir, geriye kalan hastalarda en sık görülen semptomlar ağır menstrüel kanama ve dismenoredir. Tanıda ilk tercih transvajinal ultrasonografidir. Şüphelenilen veya diğer benign uterin patolojilerle arada kalınan vakalarda manyetik rezonans görüntüleme tercih edilebilir. Tedavide ilk sorulacak soru gelecekteki fertilite arzusudur. Fertilitesini tamamlamış kadınlarda histerektomi küratif tedavi yöntemidir. Ayrıca hastalığın kesin tanısı da histolojik spesimen incelemesi ile konulmaktadır. Fertilite arzusu olan kadınlarda uterus koruyucu rezeksiyon tercih edilebilir. Bunun dışında medikal tedavi, endometrial ablasyon ve uterin arter embolizasyonu da tercih edilebilir.