Papiller Tiroid Kanserinde Radyoaktif İyot Tedavisi Sonrası Planar Görüntülemeye SPECT-BT’nin Katkısı


Creative Commons License

Arslan T.

35. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 April 2023, vol.9, no.8, pp.88

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 9
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.88
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Papiller Tiroid Kanserinde Radyoaktif İyot Tedavisi Sonrası Planar Görüntülemeye SPECT-BT’nin Katkısı

Tahmına Arslan, Nazlı Pınar Karahan Şen, Gamze Çapa Kaya Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Bu çalışmada merkezimizde papiller tiroid kanseri tanısı alıp radyoaktif iyot (RAİ) tedavisi verilen hastalara, tedavi sonrası çekilen tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi (SPECT)/bilgisayarlı tomografi (BT)’nin hasta yönetimine katkısını araştırdık.

Yöntem:  Papiller tiroid kanseri tanısı ile total tiroidektomi sonrası RAİ tedavisi (100-150-200 mCi) alan ve verilerine ulaşılabilen toplam 190 hastaya (50 erkek, 140 kadın) tedavi sonrası planar görüntüleme ve boyuntoraks bölgesine SPECT-BT görüntüleme yapıldı. Her iki görüntüleme yönteminde de patolojik olarak değerlendirilen iyot tutulum alanları lokal, lenf nodu tutulumları ve uzak metastaz varlığı açısından retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:  Hastaların 50’si (%26,3) erkek, 140’ı (%73,7) kadındı. Hastalar 16-79 yaş aralığında ve yaş ortalaması 46,81 idi. Hastaların tümör tipleri; 87 hasta (%45,8) klasik varyant, 41 hasta (%21,6) folliküler varyant, 15 üç hasta (%7,9) onkositik varyant, 47 hasta (%24,7) ise bu varyantın kombinasyonu veya diğer varyant diferansiye tiroid kanser tipine sahipti. Ortalama tg değerleri 11,2 mg/dl (0,04 – 412 mg/dl), ortalama anti-tg değerleri 6,8 mg/dl (0,0-288,5 mg/dL) idi. Hastaların RAİ tedavisi öncesi levotiroksin tedavileri 4 hafta kesilerek sonrası ölçülen tiroid uyarıcı hormon değeri ortalaması 45,21 mL U/L idi. Hastaların 159’una (%83,7) düşük doz (100 mCi), 27’sine (%14,2) 150 mCi, 4’ünü (%2,1) 200 mCi RAİ tedavisi verildi. Tedavi sonrası 7. gün görüntülemeler yapıldı. Tüm vücut planar görüntülemelerde 187 hastada tiroid lojunda rezidü doku ile uyumlu görünüm, 1 hastada servikal lenf nodu tutulumu, 3 hastada akciğer ve kemik tutulumu izlendi. SPECT-BT görüntülerine bakıldığında yine 187 hastada tiroid lojunda rezidü doku ile uyumlu görünüm, 12 hastada servikal lenf nodu tutulumu ve 11 hastada akciğer ve kemik metastazı saptamıştır.

Sonuç: SPECT-BT görüntüleme, papiller tiroid kanseri hastalarında tedavi sonrası taramada planar görüntülemenin yanlış negatif sonuçlarını azaltarak tanısal doğruluğu artırmaktadır. Hasta sayısı yeterli olmasa da sonuçlarımız papiller tiroid kanserinin en sık metastaz yaptığı boyun ve toraks bölgesinin değerlendirilmesinde SPECT-BT görüntülemenin rutin olarak yapılmasının faydalı olacağını öngörmektedir. Ancak daha büyük örneklemli hasta guruplarında yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Radyoaktif, iyot, SPECT-BT