YAŞLANAN BİR DÜNYADA ÇALIŞMA ÖMRÜNÜ UZATMAK: İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARI BAĞLAMINDA AKTİF YAŞLANMA


Demirbilek T., Çınar E.

in: Yaşlanan İşgücü Açısından Fırsatlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Doç. Dr. Nagihan DURUSOY ÖZTEPE,Dr. Asiye KAMBER KIVCI, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.23-55, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.23-55
  • Editors: Doç. Dr. Nagihan DURUSOY ÖZTEPE,Dr. Asiye KAMBER KIVCI, Editor
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Dünyada nüfus yaşlanmaya devam ederken, demografik değişim süreci farklı alanlarda fırsat ve tehditler yaratmakta, ekonomi, sosyal güvenlik, sağlık gibi alanlarda dönüşüm ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Yaşam beklentisinin artmasıyla beraber, bireylerin çalışma ömürleri de uzamaktadır. İşgücü piyasası, bu dönüşümün en yoğun yaşandığı alanlardan biri olup, sayılan tüm alanlarla ilişkilidir. Yaşlı nüfusu korumak ve işgücüne katılımlarını sağlamak amacıyla, aktif yaşlanma politikalarının da bir parçası olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde politika ve programlar geliştirilmektedir. Bu çalışmada işgücü piyasasına ilişkin başarılı aktif yaşlanma politikaları ve bu politikaların odaklandığı alanlar, ülke örnekleri bağlamında irdelenecektir. Bu politikalar yaşam boyu öğrenme ve yetkinlik kazandırma, nesiller arası işbirliğini teşvik etme, esnek çalışma düzenlemeleri, aşamalı emeklilik, yaşlı dostu işyerleri, sağlık ve sağlıklı yaşam programları, mali teşvik ve avantajlar, sosyal taraflar arasında işbirliği, yaş ayrımcılığı ile mücadele ve kamuoyunu bilinçlendirme kampanyaları olarak sınıflandırılmıştır.