Vergi Hukukunun Kaynaklarından Mukteza ve Sonuçları


ARIKAN Z.

Dokuz Eylül Üniversitersi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.127-133, 1998 (Peer-Reviewed Journal)