Güneydoğu Anadolu’xxnun Miyosen Paleocoğrafyası ile mermeryataklarının ilişkisi.


erdoğan b., YAVUZ A. B.

DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 2002 (Peer-Reviewed Journal)