Bologna Süreci Kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi PaketiTasarım Sürecine Makro Bakış


Creative Commons License

Özmen Ö. N., Damar M., Akdeniz E., Süral Özer P., Duygulu E., Durukan Salı M. B., ...More

Yükseköğretim Dergisi, vol.5, no.3, pp.162-169, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Yükseköğretim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.162-169
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bologna Süreci Kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Paketi Tasarım Sürecine Makro Bakış

Bilgi paketleri, yükseköğretim kurumları için kurumu ve programları tanıtan, sistematik bir dokümantasyon sağlayan, yazılım alt yapısıyla desteklenmiş, sürdürülebilir bir sistemi ifade eden rehber niteliğinde yapılardır. Bu çalışma, böylesi bir yapının Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde nasıl tasarlandığını ve hayata geçirildiğini anlatmaktadır. İlk aşamada bu ürünün paydaşları, paydaşların kullanacağı sistem varlıkları, teknolojik alt yapı ve yazılımlar tanımlanmıştır. Paydaşlar arasındaki ilişkiler, görev dağılımları, gerçekleştirilen aşamalar, zaman içindeki ilerleyişler gözlemlenerek, standart belgeler oluşturulmuştur. Sistematik bir altyapının kurulmasından sonra, üniversite genelinde katılımın sağlanması ve problemlerin giderilmesinde "kar yığını modeli" kullanılmıştır. Bilgi paketi bileşenleri, Bologna Süreci gerekliliklerinde tanımlanmış kurallara göre düzenlenmektedir. Bu bileşenler düzenlenirken, bazı kısımlar yeniden tanımlanmış, bazı kısımlar ise DEÜ otomasyon sisteminin diğer bileşenlerinden aktarılmıştır. Bu şekilde bütünleşerek tek bir ürün haline gelen bilgi paketi, sistemin bütünü içerisindeki hataların, eksikliklerin ve iyileştirilmesi gereken süreçlerin keşfedilmesine olanak sağlamıştır. Gerçekleştirilen örnek olay çalışmasıyla, bilgi paketi ve ilişkili olduğu tüm süreçler sistematik bir şekilde ele alınarak aralarındaki etkileşimler grafik çizimlerle sunulmuştur. Bu çalışma, zorunlu ya da gönüllü olarak benimsenen önemli bir sürecin nasıl kurgulanabileceğini sistematik bir şekilde ortaya koyması adına örnek olay niteliği taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi paketi, Bologna Süreci, Dokuz Eylül Üniversitesi, kar yığını modeli.

Macro view to the design process of Dokuz Eylül University information package within the scope of Bologna Process

Information packages are special frames that are supported by a particular software infrastructure and characterized as guides which provide systematical and sustainable documentation promoting institutions. This case study presents how such a frame or product is designed and implemented within Dokuz Eylül University (DEU). The design process is managed through multiple phases. In the first phase, stakeholders of the product, system entities used by the stakeholders, technological infrastructure and software are defined; and standard documentation are created by observing relationships among the stakeholders, task distributions, follow up reports. After building a systematical infrastructure for the information package, "snow pile" model is adopted for university-wide involvement and problem-solving processes. The components of the information package are arranged considering a particular set of rules defined with respect to the requirements of Bologna Process. Some of the components are designed from scratch whereas the others are transferred from the existing information system of DEU. Thus, all of the components are integrated as a single product enabling to discover errors, deficiencies, and improvement points in the system. Via this case study, the information package and related processes are represented on a graph that shows all possible interactions among them. This study can be considered as a qualified case for implementing the requirements of the Bologna Process since it exhibits how to configure and manage such a process systematically.

Keywords: Bologna Process, Dokuz Eylül University, information package, snow pile model.