DİHİDROEPİANDROSTENEDİON KULLANAN AZALMIŞ OVER REZERVLİ OLGULARDA OVARYAN STİMÜLASYONA LETROZOL EKLENMESİNİN ANTAGONİST SİKLUSLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN BİR ÖN ÇALIŞMA OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ


Güngör S. S.

5. ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİLİTE KONGRESİ, İzmir, Turkey, 15 September 2012, pp.1-3

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-3
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes