DERMATOFİTOZ ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI


KÖSE Ş., SİVREL A., ÖZGENÇ O., HAVUK A.

İZMİR SSK TEPECİK HASTANESİ DERGİSİ, 1996 (Peer-Reviewed Journal)