Hollanda Hastalığı: Endonezya-Palm Yağı Örneği


ŞANLISOY S., YILDIZ S. N.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.133-149, 2023 (Peer-Reviewed Journal)