FOTOĞRAFIN GELECEĞİ: NFT ORTAMINDA FOTOĞRAF KULLANIMI


Creative Commons License

Kocakaplan M.

Fotoğraf Kongresi İstanbul 2022, İstanbul, Turkey, 14 - 16 October 2022, pp.136-151

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.136-151
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Photography is constantly changing under the influence of the developments in technology and finds a place for itself in new application areas. Photography, which is frequently used especially in new media and social media applications, gains new qualities with new technologies. It did not take long for photography to take place on NFT platforms, which are becoming increasingly popular today. The aim of this study is to examine in detail the NFT (Non-Fungible Token) environment, which has become both a new media derivative and a digital art gallery, and the blockchain structure to which immutable token technology is connected, and the position of photography in the middle of the concepts of digital art and crypto art in the recent period. It is aimed to create a detailed guide about the process of converting the photographs taken in this field to NFT, by examining the new movement area and value system gained by the artist, especially in this new field called crypto art, and putting them up for sale on NFT platforms. In this study, photos on the OpenSea platform, which is called the largest marketplace in the NFT environment, are mainly discussed. Again, as a method, foreign and domestic sources in this new field have been examined and a literature review has been made. Although NFT technology is still a new field, it promises many innovations and conveniences, especially in the field of art. While photography takes place in society as a representation of reality, the relationship that digital photography and even NFT establish with reality; The relation of virtual to reality has created a new “photo”, which is called photography but not photography. In this new era of photography, photo-realistic images produced from scratch with software and artificial intelligence, photographs that have been transformed by digital manipulations and manipulations, have been experiencing one of the most important points of change since the day they were discovered with NFT. Photography is located in an interdisciplinary place and becomes a digital art product. Photography, which also takes place in the field of NFT, needs to be examined in the new period, how it is under the influence of changes in new fields. This gives an idea about the future of photography. Photography, in which the physical object has disappeared and is located in the virtual world, offers new possibilities in the field of copyright, together with NFT. It is very important at this stage to distinguish this new photograph from the classical photograph and to make new definitions and determinations. Social media, one of the important turning points of photography, is experiencing another turning point with NFT becoming a new media derivative. On the other hand, photography, which is frequently used interdisciplinary, captures new artistic perspectives and acquires a new language in new environments. When looking at the future of photography, it is important to examine the photograph in the NFT environment.

Fotoğraf, günümüzde teknolojide yaşanan gelişmelerin etkisi altında sürekli olarak değişmekte ve yeni uygulama alanlarında kendisine yer bulmaktadır. Özellikle yeni medya ortamında ve sosyal medya uygulamalarında sıklıkla kullanılan fotoğraf, yeni teknolojiler ile yeni nitelikler de kazanmaktadır. Günümüzde gittikçe popüler hale gelen NFT platformlarında fotoğrafın yer alması da çok uzun sürmemiştir. Bu çalışmanın amacı hem bir yeni medya türevi hem de bir dijital sanat galerisi halini alan NFT (Non-Fungible Token) ortamı ve değiştirilemez jeton teknolojisinin bağlı olduğu blok zinciri yapısı detaylı olarak incelemek ve yakın dönemde dijital sanat ve kripto sanat kavramlarının ortasında fotoğrafın konumu irdelenmektedir. Özellikle kripto sanat olarak adlandırılan bu yeni alanda sanatçının kazandığı yeni hareket alanı ve değer sistemi incelenerek bu alanda çekilen fotoğrafların NFT’ye dönüştürülme süreci ve NFT platformlarında satışa çıkarılarak süreç hakkında detaylı bir kılavuz oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, NFT ortamındaki en büyük pazaryeri olarak adlandırılan OpenSea platformunda yer alan fotoğraflar ağırlıklı olarak ele alınmıştır. Yine yöntem olarak, henüz yeni olan bu alanda yer alan yabancı ve yerli kaynaklar incelenmiş, literatür taraması yapılmıştır. NFT teknolojisi henüz yeni bir alan olmasına karşın, özellikle sanat alanında birçok yenilik ve kolaylık vaat etmektedir. Fotoğraf, gerçeğin bir temsili olarak toplumda yer alırken dijital fotoğrafın ve dahi NFT’nin gerçekle kurduğu ilişki; sanalın gerçeklikle ilişkisi, ismi fotoğraf olan ama fotoğraf olmayan yeni bir “fotoğraf” ortaya çıkarmıştır. Fotoğrafın bu yeni döneminde özellikle yazılımlar ve yapay zeka ile sıfırdan üretilen foto-gerçeklikte imajlar, dijital müdahale ve manipülasyonlarla değişime uğrayan fotoğraflar, NFT ile birlikte keşfedildiği günden bu yana en önemli değişim noktalarından birini yaşamaktadır. Fotoğraf, disiplinler arası bir yerde konumlanmakta ve bir dijital sanat ürünü halini almaktadır. NFT alanında da kendisine yer bulan fotoğraf, yeni dönemde yeni alanlarda nasıl değişimlerin etkisi altında kaldığı incelenmesi gerekmektedir. Bu durum fotoğrafın yarını hakkında fikir vermektedir. Fiziksel nesnenin kaybolduğu ve sanal dünyanın içinde yer alan fotoğraf, NFT ile birlikte eser sahipliği konusunda da yeni olanaklar sunmaktadır. Ortaya çıkan bu yeni fotoğrafı, klasik fotoğraftan ayırmak ve yeni tanımlamalar yapmak ve tespitlerde bulunmak bu aşamada oldukça önemlidir. Fotoğrafın önemli dönüm noktalarından biri olan sosyal medya, NFT’nin bir yeni medya türevi halini almasıyla birlikte diğer bir dönüm noktasını daha yaşamaktadır. Öte yandan disiplinler arası sıkça kullanılan fotoğraf, bu şekliyle yeni sanatsal bakış açıları yakalamakta ve yeni ortamlarda yeni bir dile kavuşmaktadır. Fotoğrafın yarınına bakarken NFT ortamında fotoğrafın incelenmesi önem arz etmektedir.