Obezite cerrahisi sonrası periferik nöropati: Bir olgu sunumu


Günay Ç., Ekemen C., Hız A. S., Yiş U.

24. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Turkey, 17 - 21 May 2023, pp.193

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.193
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Periferik nöropati obezite cerrahileri sonrası yüzey alanında azalma, kusma, intrinsik faktör ve asit eksikliğine bağlı gözlenebilmektedir. Ancak pediyatrik yaş grubunda nadiren bildirilmiştir. Yöntem: Tüp mide ameliyatı sonrası periferik nöropati tanısı alan bir olguyu sunduk. Bulgular: On beş yaşında kız hasta son bir haftadır olan bacaklarında, kollarında güçsüzlük, ellerinde uyuşma ve bacaklarında yanma ile başvurdu. Dört ay önce dış merkezde tüp mide ameliyatı olan ve şiddetli kusmalardan yakınan hastanın üst ekstremite proksimalde kas gücü bilateral 4/5, distalde bilateral 2/5, alt ekstemitede proksimal ve distalde kas gücü 1-2/5’ti. DTR alt ve üst ekstremite alınamadı. Sinir iletim çalışmasında üst ve alt ekstremitede duysal yanıtlar elde edilemedi. İğne EMG incelemesinde denervasyon saptandı. Beyin ve difüzyon MRG özelliksizdi. Spinal MRG spinal korda bası etkisi bulunmayan multisegmenter diskal patolojiler dışında normaldi. Bakır, çinko, vitamin B1, B2 ve B6 seviyeleri normaldi. Vitamin E: 5.74 mg/L (6.6-14.3), Vitamin A: 211 µg/L (316-820), Vitamin B12: 103 pg/Ml, 25-OH vit D: 7 ng/ mL saptandı. Gullian Barre sendromu klinik ve sensörimotor aksonal polinöropati ile uyumlşu elektrofizyolojik bulguları nedeniyle ekarte edilemedi ve IVIG tedavisi verildi. Duysal şikayetlerine yönelik gabapentin başlandı. Tedavisinin ikinci haftasında üst ekstremite distal kas gücü düzelmeye başlandı. Sonuç: Obezite cerrahisi sonrası yakın takip ve nütrisyonel destek periferal nöropati gelişimini engellemede gereklidir.