ANALYSIS OF MARINE ACCIDENTS ENCOUNTERED A THE ÇANAKKALE STRAIT IN YEARS BETWEEN 2004- 2014 AND RECOMMENDATIONS REGARDING THE PREVENTION OF ACCIDENTS


Kuleyin B., Aytekin H.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.21-38, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Turkish Straits have great importance in marine transportation because of their geographical positions. This project contains marine accidents encountered at the Çanakkale Strait in years between 2004-2014, analysis of accidents and their statistical information. Offering suggestions about prevention of marine accidents that may be encountered at the Çanakkale Strait is aimed in this project by using statistical information obtained from accident analysis. Accident information taken from AAKKM s (Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi - Main Search and Rescue Coordination Center) web site is analyzed according to accident causes, accident types, vessel types and vessel flags also sectors in Çanakkale Strait and distribution by months and results of analysis are put into graphics. Areas where accidents happened frequently are appointed by fixing accident positions which are in the Marmara Sea Turkey Çanakkale Strait Chart scaled in 1:75.000 and numbered as TR 212. The analysis reveals that, "Dry Bulk Carrier (including General Cargo)" is the most common vessel type and "Grounding" is the most common accident type in cases. In addition, "Sector Nara" came into prominence according to distribution by sectors. There are no leading months according to distribution by months and number of accidents in months is close to one another. Finally, recommendations regarding prevention of accidents are given through evaluating the results of the analysis.
Türk Boğazları coğrafi konumları dolayısıyla, deniz ulaştırmasınd büyük öneme sahiptir. Bu çalışma Çanakkale Boğazı'nda 2004-2014 yılla arasında gerçekleşen deniz kazalarının analizlerini ve istatistikî verileri içermektedir. Bu çalışmayla söz konusu deniz kazalarının analizi yapılarak eld edilen istatistikî verilerin kullanılmasıyla Çanakkale Boğazı'nda oluşabilece kazaların önlenmesine yönelik önerilerin sunulması amaçlanmıştır. Ana Aram Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden (AAKKM) elde edilen kaza verileri; kaz nedenlerine, kaza türüne, gemi türüne ve gemi bayrağına göre ayrıca Çanakka Boğazı Sektörlerine ve aylara göre dağılım yönünden analiz edilmiş ve eld edilen sonuçlar grafiklere aktarılmıştır. Marmara Denizi Türkiye Çanakka Boğazı 1: 75.000 ölçekli TR 212 nolu haritasına mevkileri harita sınırları içind olan kazalar işlenerek kazaların yoğun olduğu bölgeler saptanmıştır. Analizleri sonucunda kazaların en çok yaşandığı gemi tipi "Kuru Yük (Genel Karg dâhil)", en sık görülen kaza tipi "Karaya Oturma"dır. Ayrıca sektörlere gör dağılımda "Sektör Nara" ön plana çıkmaktadır. Aylara göre dağılımda ise bar bir şekilde öne çıkan bir ay bulunmayıp kaza sayıları birbirine yakın dağılmıştı Son olarak, yapılan analizlerin sonuçları değerlendirilerek kazaları önlemey yönelik öneriler sunulmuştur.