Dünya Edebiyatında bir Usta Çırak İlişkisi: Vatanabe Kazuo ve OE KENZABURO


Creative Commons License

Güven D. Ç.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.4, no.5, pp.1-17, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

   İnsanların totaliter rejimlerin boyunduruğu altında robotlaştığı, birbirlerini yok etmek için makineler üretme çılgınlığına kapıldığı 20. yüzyılın ortalarına doğru, Batı’da ve Doğu’da aydınlar insanlığın ortak mirası olan dünya uygarlığını faşizmin yıkıcılığından kurtarmak için yeniden hümanizme sarıldılar. Bu geç evrensel hümanizmi temsil eden başlıca aydınlardan biri ünlü Japon çevirmen, Fransız Rönesans edebiyatı araştırmacısı, eleştirmen, düşünür, denemeci Profesör Vatanabe Kazuo (渡辺一夫)  oldu. Vatanabe araştırmaları ve çevirileri aracılığıyla başta Fransız edebiyatı olmak üzere dünya edebiyatını ve bunun içerdiği hümanist değerleri Japonya’ya tanıttı. Geliştirdiği yepyeni çeviri diliyle Japon dilini ve kültürünü zenginleştirdi. Öğrencisi Nobel ödüllü yazar Ōe Kenzaburō’nun (大江健三郎) başarısında ve dünyada tanınmasında etkili oldu.

  Bu makalede amacımız, bir dünya edebiyatı araştırmacısı ve çevirmen olarak Vatanabe Kazuo’nun çalışmalarının, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde, Japonya’nın rönesansına (kültürel yeniden doğuşuna) nasıl katkıda bulunduğunu ortaya koymak ve bilhasssa romancı Ōe Kenzaburō’nun edebiyatının bu rönesansla ilişkisini çözümlemektir.