Örgütsel Açıdan Cinsiyet Kadınlar ve Yönetsel Kontrole Direnç


Creative Commons License

Alakavuklar O. N., Çakar U.

20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.403-408

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.403-408
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, 1970’li yıllarda eşit işe eşit ücret mücadelesi veren kadınların mücadelesinin anlatıldığı “Made in Dagenham” filmi üzerinden yönetsel kontrole karşı kadınların ne şekilde direnç gösterdikleri örgütsel açıdan ele alınmaktadır. Çalışmada eleştirel yönetim çalışmaları kapsamında gelişen cinsiyet yazınından, yönetsel kontrole gösterilen direnç yazınından ve örgütleri anlamak adına popüler kültür ürünlerinden yararlanmaya dair argümanlardan yararlanılmıştır. Sonuç olarak kadınların sadece örgüt düzeyinde yönetsel kontrole karşı direnç göstermediği, aynı zamanda ataerkil yapıya karşı da sendika düzeyinde ve toplumsal düzeyde bir direnç gösterdiği ve mücadele ettiği ifade edilmektedir. Bu bağlamda erkekler ile karşılaştırıldığında kadınların direncinin örgüt dışında da ayrı bir meşruiyet mücadelesi verdiği ifade edilebilir. Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Kadın, Direnç, Yönetsel Kontrol, Eleştirel Yönetim Çalışmaları.

Keywords: Gender, Woman, Resistance, Managerial Control, Critical Management Studies.