Women's Knowledge and Behaviors about Vulva Health


TOPTAŞ ACAR B., Şen E., Aksu H., DÜNDAR T., Özsoy S., Başli M.

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD), vol.12, no.3, pp.533-542, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective:To determine the knowledge and behaviors of women about vulvar health and to determine the factors affecting it. Materials and Methods: The study, which is analytical-cross-sectional type, was conducted with 421 women who applied to the gynecology outpatient clinic of a public hospital in Aydın between July 2019 and February 2020.The data were collected by the researchers with a questionnaire prepared according to the literature. Descriptive statistics and chi-square test were used to evaluate the data. Results: Most of the women stated that the condition that can be detected in the vulva is redness and that it is necessary to pay attention to the cleanliness of the vulva area in order to prevent vulvar diseases. It was determined that most of the women had not heard of vulva self-examination, did not examine/control the vulva region, and did not go to the doctor unless they had any complaints. It has been determined that most of the women pay attention to situations such as not having a vaginal shower and changing their underwear every day. It was determined that the examination/control status of the vulva region was higher in the age group of 30-39, those with university or higher education. Conclusion: It has been observed that women have awareness of vulva health, but not at the desired level. It was determined that the rate of those who did not examine/control the vulva region was particularly high. Health professionals should provide training and consultancy services on practices that will maximize vulvar health, and raise awareness while providing these services.
Amaç: Kadınların vulva sağlığı ile ilgili bilgi ve davranışlarını belirlemek ve bunu etkileyen faktörleri saptamaktır. Gereç ve Yöntem: Analitik-kesitsel tipte olan çalışma Temmuz 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında, Aydın ilindeki bir kamu hastanesinin jinekoloji polikliniğine başvuran 421 kadın ile yürütülmüştür. Veriler araştırmacılar tarafından literatüre göre hazırlanan soru formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi uygulanmıştır. Bulgular: Kadınların çoğu vulvada gözlenerek saptanabilecek durumun kızarıklık olduğunu ve vulvar hastalıklardan korunmak için vulva bölgesinin temizliğine dikkat etmenin gerektiğini belirtmiştir. Kadınların büyük bir kısmının kendi kendine vulva muayenesini duymadığı, vulva bölgesini muayene/kontrol etmediği ve herhangi bir şikâyeti olmadığı sürece doktora gitmediği belirlenmiştir. Kadınların büyük bir kısmının vajinal duş yapmama ve iç çamaşırını her gün değiştirme gibi durumlara dikkat ettikleri saptanmıştır. Yaş grubu 30-39 arasında, üniversite ve üzeri eğitime sahip olanların vulva bölgesini muayene/kontrol etme durumunun daha fazla olduğu belirlenmiştir (p