5-6 Yaş Çocuklar için Felsefi Sorgulama Yoluyla Eleştirel Düşünmenin Değerlendirilmesi Ölçeğinin Geliştirilmesi


KARADAĞ F., YILDIZ DEMİRTAŞ V., YILDIZ T.

INTERNATIONAL ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, vol.9, no.4, pp.1025-1037, 2017 (Peer-Reviewed Journal)