VALUE-ADDED SERVICES FROM A PORT CENTRIC LOGISTICS PERSPECTIVE: A LITERATURE REVIEW


Kolcubaşı G. Y., Yıldırım C.

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.1, pp.111-142, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The traditional roles of a port such as cargo (un)loading, and storage, are not sufficient in the severe competitive environment anymore. As customer requirements are constantly changing, the raison d'être of a port needs to be re-evaluated and a port should be re-positioned as a value-added logistics services hub. For instance, ports, service-providing actors in the supply chain, can expand the cargo types served through value-added logistics services offered in the port area or within its close vicinity.and increase their revenues. Port customers, particularly shippers, can benefit from obtaining additional value-added logistics services and achieving cost advantage by eliminating certain supply chain activities. Such positive contributions are key to achieving a competitive advantage for both customers and ports. Although there are a considerable number of research that
concentrate on improving port competitiveness, few numbers of research address the value-added services provided by ports for increasing their competitiveness or harmonization to a port-centric logistics viewpoint. For this reason, this research concentrates on establishing a value-added logistics services bundle that disclose whether a port embraces an approach for port-centric logistics. In order to reach that aim, we conduct a systematic literature review, which initially provides some statistics about the journals in which the accessed articles are published, the nations of the first authors' institutions, and the findings of the books, discussion papers, and reports reached. Additionally, the results of the research show that light manufacturing and assembly, packing and information and communication technologies are the most common value-added logistics services. Although these services are the sources of competitive advantage for a port, these services need to be continuously developed in order to provide long-term sustainable competitive advantage in the port industry, which is a dynamic market.

Yükleme/boşaltma ve depolama gibi bir limanın geleneksel rolleri, şiddetli rekabet
ortamında artık yeterli olmamaktadır. Müşteri gereksinimleri sürekli değişirken, bir
limanın varlık sebebinin yeniden değerlendirmesi ve katma değerli lojistik hizmetler
merkezi olarak yeniden konumlandırılması gerekmektedir. Örneğin, tedarik zincirinde hizmet sağlayan aktörler olan limanlar, liman sahası veya yakın  çevresinde sağlanan katma değerli lojistik hizmetler ile hizmet verilen kargo türlerini genişletebilir ve gelirlerini artırabilir. Liman müşterileri, özellikle de yük sahipleri, bir limandan ek katma değerli lojistik hizmetler almaktan ve belirli tedarik zinciri faaliyetlerini ortadan kaldırarak maliyet avantajı elde etmekten yararlanabilirler. Bu tür olumlu katkılar, hem müşteriler hem de limanlar için rekabet avantajı elde etmenin anahtarıdır. Limanın rekabetçiliğini artırmaya odaklanan önemli sayıda araştırma olmasına karşın, liman merkezli bir lojistik bakış açısına uyum sağlamak için sağladığı katma değerli hizmetleri ele alan az sayıda araştırma bulumaktadır. Bu nedenle, bu araştırma, bir limanın liman merkezli lojistik yaklaşımını benimseyip benimsemediğini ortaya çıkaran katma değerli lojistik hizmetleri oluşturmaya odaklanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için sistematik bir literatür taraması yapılmış ve literatür taramasının ilk bulguları, ulaşılan makalelerin yayınlandığı dergiler, ilk yazarların kurumlarının ülkeleri ve yazarların bulguları hakkında bazı istatistikler sunmaktadır. Ayrıca araştırma sonuçları, katma değerli lojistik hizmetler içerisinde en yaygın olarak hafif imalat ve montaj, paketleme ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin
yer aldığını göstermektedir. Bu hizmetler, bir liman için rekabetçi avantaj sağlayan kaynaklar olmalarına rağmen, dinamik bir pazar olan liman endüstrisinde uzun dönemli sürdürülebilir rekabetçi avantaj sağlamak için bu hizmetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.