Öğrencilerin Akran Zorbalığına Maruz Kalma Sıklıkları ile Cinsiyetleri, Okulu/Dersleri Asma ve Okula Geç Kalma Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi


Creative Commons License

Çüm B., Çüm S.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, pp.352-362, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier