Hyperhomocysteinemia, Hyperlipidemia and Retina


Creative Commons License

ENGİN C., ÖZTÜRK T.

Güncel Retina Dergisi, vol.7, no.2, pp.98-107, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.37783/crj-0346
  • Journal Name: Güncel Retina Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.98-107
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Hyperhomocysteinemia is a disease with an increase in the plasma level of homocysteine, an intermediate of methionine metabolism, and predisposes to thrombosis. It is a well-established risk factor for occlusive cardiovascular illnesses and has been linked to ocular pathologies such as retinal vascular disorders, age-related macular degeneration, and most notably ectopia lentis. Lipids compose approximately 20% of the dry weight of the retina. Apart from their structural significance, lipids also serve a critical function in providing the necessary energy for the metabolic needs of the retina. Hyperlipidemia is described as an abnormally high level of blood cholesterol and triglycerides and is a major risk factor for atherosclerosis. It may increase the risk of retinal vascular disorders secondary to atherosclerosis-like processes in the retina. Through the inflammatory process they generate, hyperhomocysteinemia and hyperlipidemia may also contribute to the progression of retinal vascular disorders such as diabetic and hypertensive retinopathy and retinopathy of prematurity.
Hiperhomosisteinemi, metionin metabolizmasının ara ürünü olan homosisteinin plazma seviyesinde artışla seyreden ve tromboza yatkınlık sağlayan bir durumdur. Kardiyovasküler sistemin tıkayıcı hastalıkları için bilinen bir risk faktörü olup, ektopia lentis başta olmak üzere retinal damar hastalıkları, yaşa bağlı makula dejeneresansı gibi oküler patolojiler ile birlikteliği gösterilmiştir. Lipidler, retinanın kuru ağırlığının yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır. Yapısal öneminin yanı sıra, retinanın metabolik ihtiyaçları için gerekli enerjinin sağlanmasında da lipidlerin önemli bir rolü mevcuttur. Hiperlipidemi serum kolesterol ve trigliserit düzeylerinin yüksekliği olarak tanımlanır ve ateroskleroz için majör risk faktörüdür. Retina damarsal yapılarında oluşturduğu ateroskleroz benzeri süreç sonucu, retinanın tıkayıcı damar hastalıklarına yatkınlık yaratabilir. Hiperhomosisteinemi ve hiperlipidemi ayrıca oluşturdukları inflamatuar süreç ile diyabetik ve hipertansif retinopati ve prematüre retinopatisi gibi vasküler hastalıkların progresyonunda rol oynayabilir.