Balıkesir Civarında Yüzeyleyen İzmir- Ankara Zonu Mesozoyik Kireçtaşlarının Malzeme ve Beton Agregası Özellikleri


ELÇİ H., CERYAN Ş., ÖZSU Ö., BÜYÜKKAHRAMAN G.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.9, no.2, pp.655-665, 2021 (Peer-Reviewed Journal)