Augmented Reality And Web-Based Content Management Model


Baran B., Karagöz E., Güney L. Ö., Yıldız C., Dizdaroğlu A.

The 4nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies (DILET2022), Ankara, Turkey, 8 - 09 December 2022, pp.380

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.380
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde bilişim teknolojisi, modern insanın vazgeçemediği unsurlardan biri haline gelmiştir. Günlük yaşamı daha etkin ve verimli kılmanın yanında, sosyal ve bireysel hayatı ve keza eğitimden sağlığa tüm sektörleri radikal biçimde etkilemiş ve etkilemeye de devam etmektedir. Bilişim teknolojisi özellikle, zorunlu kısıtlamaları beraberinde getiren pandemi gibi süreçlerde insanların birçok açıdan sınırlandırılmış hayatlarını da daha katlanabilir kılmıştır. Özellikle birçok bilişim aracı, bu sürçte eğitim-öğretim süreçlerine entegre edilerek acil ve dijital bir dönüşümü zorunlu hale getirmiştir. Bilgisayar destekli uzman sistemler, yapay zeka teknolojileri, sanal gerçeklik ve Metaverse gibi teknolojiler bilişim çağının insanlığa armağanlarıdır. Günümüz popüler bilişim araçlarından biri de Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisidir. Farklı yapılarda Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının eğitim ve öğretim alanında kullanımına ilişkin birçok başarılı örneği görmek mümkündür. Artırılmış Gerçeklik, temelde 3 boyutlu nesnelerin yine 2 boyutlu olarak mobil cihazlarda görüntülenen gerçek yaşam evrenindeki resim ya da obje ile eşleştirildiği ve bu suretle bireylerin algılarındaki derinlik hissini uyandırmayı hedefleyen bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde resim, video, sunum gibi içerik çeşitlerine alternatif bir içerik tipi geliştirilmiştir. Bu çalışma, temelde Artırılmış Gerçeklik ve web teknolojilerini harmanlayarak alternatif bir hibrit öğrenme modelini önermektedir. Bu model, öğrencilerin Artırılmış Gerçeklik tabanlı ders içerikleri içerisinde yaptıkları faaliyetlerin çevrimiçi veri tabanında depolanması ve anlık olarak bu faaliyetlerin takip edilebilmesine olanak sağlayan çevrimiçi bir yapıdadır.  Özellikle birey ve içerik etkileşiminin artırılmasının, dijital yapıdaki eğitim-öğretim süreçlerinde ne kadar etkili olduğu bilindiğinden, farklı bilişim unsurlarının kullanımı ile dijital derslerin zenginleştirilmesi, eğitim ve öğretim teknolojisi geliştiricilerinin en önemli amaçlarındandır. Aynı şekilde dijital ders içeriklerindeki öğrenci faaliyetlerinin takibi çalışmanın ana odağını oluşturmaktadır. Çalışma içerisinde öncelikle Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ve eğitim alanındaki uygulamalarının neler olduğuna ve bu teknoloji ve yaklaşım sonucunda ortaya çıkmış literatür çalışmalarına değinilmektedir. Sonrasında Artırılmış Gerçeklik ve web teknolojisi temelinde geliştirilmiş olan model tanıtılmakta ve modelin tasarım aşamasında kullanılan araç ve temel fonksiyonlar okurlara aktarılmaya çalışılmaktadır.