Söz Varlığı Açısından Yenisey Yazıtlarının Moğolistan Yazıtlarından Farklılıkları Üzerine Notlar


Creative Commons License

Aydın E.

INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKIC DIALECTS RESEARCH, vol.1, no.1, pp.48-58, 2017 (Peer-Reviewed Journal)