AKADEMİK YAŞANTIDA SANAL TEHDİTLER VE VAKALAR ÜZERİNE BİR ANALİZ - AN ANALYSIS THROUGH CASES AND CYBER THREATS IN ACADEMIC LIFE


Creative Commons License

Damar M., Gökşen Y.

MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE, no.24, pp.330-350, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

AKADEMİK YAŞANTIDA SANAL TEHDİTLER VE VAKALAR ÜZERİNE BİR ANALİZ 

Hızla gelişen bilişim teknolojileri birçok avantaj sağlasa da bazen bir takım dezavantajlar oluşturabilmektedir. İnternet teknolojileri, artan kullanıcı sayısı ile bu gelişimin öncüsü olarak ifade edilebilir. İnternet, insan hayatını kolaylaştıran çok sayıda uygulama ve hizmet barındırmasının yanında, kötü niyetli kullanımlar ve barındırdığı tuzaklar nedeniyle kullanıcılar için tehdit oluşturabilmektedir. Çalışma bu bağlamda internet üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık yöntemlerini kavramsal olarak ele almaktadır. Akademik yaşamdaki deneyimler örnek olaylar ile ortaya konulmaktadır. Yöntem olarak sanal tehditlerden oltalama yöntemi, kapsamlı bir şekilde analiz edilmektedir. Makalede, oltalama yöntemi vakalar üzerinden tartışılmakta ve bu süreçlerden korunma yöntemleri, eksiklikleri, yapılabilecekler, sunduğu öneriler değerlendirilmektedir. İlaveten akademik camia için büyük tehlike arz eden avcı dergiler üzerinde kapsamlı olarak durulmaktadır. Çalışma, kullanıcılar ve uygulamacılar için genel bir farkındalık yaratmak amacındadır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Güvenliği, Oltalama, Akademik, Yayın, Dolandırıcılık


AN ANALYSIS THROUGH CASES AND CYBER THREATS IN ACADEMIC LIFE

Although rapidly developing information technologies have many advantages, sometimes they can create some disadvantages as well. Internet technology can be expressed as the pioneer of this development with the increasing number of users. In addition to hosting a large number of applications and services that make people’s lives easier, the Internet can pose a threat to users due to malicious uses and traps. In this context, the study deals with the fraud methods that take place on the internet conceptually. The experiences in the academic life are defined with sample cases. The phishing method which is one of the virtual threats is comprehensively. In this article, the phishing method is discussed through cases and It is evaluated that the methods of protection from these processes, deficiencies, suggestions. In addition there is a comprehensive focus on hunter journals that pose a great danger to the academic community. The study aims at creating a general awareness for all the stakeholders. 

Keywords: Information Security, Phishing, Academic, Publication, Fraud